Traject

Het eerste bezoek van het budgetcoachingstraject:

 • Een kennismakingsgesprek met de budgetcoach.
 • Overeenkomst met elkaar bespreken en tekenen.
 • Administratie uitzoeken, administratie ordenen in een map.
 • Inventariseren van de eventuele schulden, en beoordelen of deze problematisch zijn.

Het tweede bezoek:

 • Budgetoverzicht maken, alle inkomsten en uitgaven in de huidige situatie en eventueel toekomstige situatie.
 • Indien nodig het opstellen van aflossingsplan en jij neemt zelf contact op met instanties voor het maken van betalingsregelingen.
 • Samen met de budgetcoach doelen vaststellen; hoeveel moet er bezuinigd worden, hoeveel inkomsten zouden er bij moeten?
 • Uitzoeken of er besparingen mogelijk zijn (bv wijzigen of opzeggen abonnementen) en of er meer inkomsten te verkrijgen zijn.
 • Belastingtoeslagen inventariseren.

Het derde bezoek van de budgetcoach:

 • Waar nodig budgetoverzicht aanpassen.
 • Motiveren om met het nieuwe budget om te gaan.
 • Evaluatie van het budgetcoachingstraject, en eventueel vervolg traject afspreken.

Het traject duurt ongeveer 9 uur.
Tarief is € 55,00 per uur.